เปิดหลักสูตร Airport Management Course (BAM 17/66)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 15-17, 22-23, 29-30 ก.ย. ถึง  1, 6-7, 13-14 ต.ค. 66

(เรียนวันศุกร์, วันเสาร์ และวันอาทิตย์บางสัปดาห์)