เปิดหลักสูตร Flight Instructor Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 16/66)

ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. 66 – 26 ส.ค. 66 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)