งานสัมมนาและการทำ Workshop พร้อมแจกประกาศนียบัตร ของหลักสูตร Aviation Safety

งานสัมมนา และ การทำ Workshop พร้อมแจกประกาศนียบัตร ของหลักสูตร Aviation Safety ณ โรงแรมคลองพร้าว รีสอร์ท เกาะช้าง. เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559