งานคืนสู่เหย้า ศิษย์ครูบัญชา ครั้งที่ 1

งานคืนสู่เหย้า ศิษย์ครูบัญชา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ศิษย์มากมายจำนวน 134 คนจากองค์กรการบินต่าง ๆ ได้มาร่วมสังสรรค์ และเสวนาหัวข้อการบินที่น่าสนใจในปัจจุบัน อีกทั้งครูบัญชายังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการบินของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพม่า และมาเลเซีย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าอนาคตการบินของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร….