เปิดหลักสูตร Flight Instructor Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 14/64)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 17 ก.ค. – 2 ก.ย. 64 (เรียนเสาร์-อาทิตย์, อังคาร,พฤหัส)