บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TGAT)


สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ขอ Password ใหม่ | สมัครสมาชิกใหม่
สินค้า

สินค้าจัดรายการ
อุปกรณ์การบิน
แผนที่การบิน
หนังสือเกี่ยวกับการบิน
เกียวกับเรา
เกียวกับเรา ข้อมูลบริษัท
เกียวกับเรา เป้าหมายบริษัท
เกียวกับเรา หลักสูตรที่เปิดสอน
เกียวกับเรา คณาจารย์ และ ทีมงาน
เกียวกับเรา สิ่งอำนวยความสะดวก
เกียวกับเรา จำหน่าย หนังสือ/อุปกรณ์
เกียวกับเรา ติดต่อเรา
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (ภาควิ
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรเครื่องบินหลายเครื่องย
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรครูการบิน (ภาควิชาการ)
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรเครื่องวัดประกอบการบิน
ลิงค์

ข้อมูลบริษัท  

             บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TGAT) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนและการพัฒนาวงการการบินของประเทศไทย โดยมุ่นเน้นที่จะสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการบิน ทั้งในทางตรงและทองอ้อม โดยให้บริการด้านการศึกษา และการอบรมด้านการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตรทางด้านการบินจากกรมการบินพลเรือน และดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ในนามโรงเรียน ไทยเทคโนโลยีการบิน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
              นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การบิน ที่เป็นที่ยอมรับของสากล จากบริษัท JEPPESEN SANDERSON, USA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และนำมาใช้การเรียนการสอนของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ความรู้มีมาตรฐานและทันสมัยอยู่ตลอดเวลากับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหนังสือตำรา อุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์การบิน และแผนที่การบิน รวมทั้งจัดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปซึ่งมีความสนใจในการบิน  และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น  สถาบันการบินพลเรือน กองทัพบก กองทัพอากาศ และ โรงเรียนการบินต่าง เป็นต้น