เปิดหลักสูตร Multi-Engine Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 31/61)

เปิดเรียนวันที่ 23 – 25 มี.ค., 30 – 31 มี.ค., 1 – 3 เม.ย. 60 (เรียนวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์)