พิธีปิดหลักสูตร PPL45/57 สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน

ภาพบรรยากาศพิธีปิดหลักสูตร PPL45/57 สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน พร้อมทั้งการจัดสัมมนา ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ เมื่อวันที่ 3-4 ธ.ค. 57