เปิดหลักสูตร Commercial Pilot Ground Training Course (รุ่นที่ 3/60)

ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2017 – 27 ม.ค. 2018 (เรียนวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์)