เปิดหลักสูตร Multi-Engine Ground Training Course (รุ่นที่ 36/64)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 5 -20 มิ.ย. 64 (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)