เปิดหลักสูตร Multi-Engine Ground Training Course (รุ่นที่ 34/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ย. 62 (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์)