เปิดหลักสูตร Multi-Engine Ground Training Course (รุ่นที่ 34/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 15 – 30 พ.ย. 62 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)