เปิดหลักสูตร Aviation Safety Course (รุ่นที่ 7/63)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 6 พ.ย. – 29 พ.ย. 2563 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)