เปิดหลักสูตร Aviation Safety Course รุ่นที่ 4/62

เปิดเรียนวันที่ 28 มิ.ย. 62 – 21 ก.ค. 62 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)