เปิดหลักสูตร Aviation Safety Course (รุ่นที่ 3/60)

ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60 (เรียนวันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์)