เตรียมความพร้อมหลักสูตร Effective Pilot Training

ครูการบิน ทอ. ที่จะไปเรียนหลักสูตร Effective Pilot Training ซึ่งจัดโดย TGAT ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา University of Central Missouri (UCM) ในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ได้ผ่านการอบรมและรับประกาศนียบัตร ในหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street เมื่อวันที่ 6 มีนาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา….