งานสัมมนา หลักสูตร Basic Airport Management รุ่น 1/58

งานสัมมนา และงานรับประกาศนียบัตร ของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Basic Airport Management รุ่น 1/58

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 58 ที่ Twin Lotus Hotel จ. นครศรีธรรมราช